naši lékaři

MUDr. Renata Schmiedbergerová

  • 10 let působila jako primářka kliniky dermatovenerologie FN Na Bulovce
  • byla soudním znalcem, jmenovaným Městským soudem v Praze
  • členkou Dermatovenerologické společnosti JEP a Evropské Akademie Dermatovenerologie

Rok po promoci nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku FN Na Bulovce, kde setrvala do září 2011.
Jako sekundární lékař pracovala na lůžkové části kliniky, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Po II. atestaci byla jmenována ordinářem pro dětskou dermatovenerologii, vedla dětskou lůžkovou stanici na klinice a až do odchodu z kliniky byla vedoucím lékařem dětské ambulance. Účastnila se seminářů a kongresů v republice i v zahraničí, publikovala v odborných časopisech. Podílela se na výuce mediků, přednášela na IPVZ. Je členem Dermatovenerologické společnosti JEP, byla členem Evropské Akademie Dermatovenerologie. Byla soudním znalcem, jmenovaným Městským soudem v Praze. 10 let, až do konce roku 2008, byla primářem kliniky, poté se stala vedoucí lůžkové části kliniky a konziliárním poradcem mladých lékařů. Po odchodu z kliniky v říjnu 2011 přijala místo na Klinice JL, v Nových Butovicích. Na tomto pracovišti pokračuje v dosavadní lékařské činnosti se širokým okruhem léčby všech kožních onemocnění i zákroků, včetně operací.