naši lékaři

MUDr. Helena Hallová, CSc.

  • je členkou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti
  • podílela se na postgraduální výuce studentů lékařské fakulty

Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy absolvovala v r. 1980. Poté nastoupila jako interní vědecká aspirantka na II. Oční kliniku, kde začala pracovat v týmu prof. MUDr. I. Karla, DrSc., specializovaném na sítnicovou a sklivcovou chirurgii. Atestaci z oftalmologie I. stupně složila v r. 1983, II. stupně v r. 1988. V r. 1988 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Zraková ostrost po operaci odchlípení sítnice“. Jako asistent Lékařské fakulty UK pracovala od r. 1985 na I. Oční klinice a od r. 1988 na sloučené oční klinice až do r. 1999. V té době se věnovala chirurgii katarakty a chirurgii zadního segmentu oka a vědecko-výzkumné práci v této oblasti. Podílela se na výuce studentů lékařské fakulty a na postgraduální výuce. V letech 1999 až 2005 pracovala na částečný úvazek na očním oddělení FN Bulovka, kde se kromě chirurgie katarakty zaměřila na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice způsobených diabetem a věkem. Zároveň od r. 1999 pracuje na oční ambulanci ŽN Praha. Od r. 2006 pracuje na Oční klinice JL, kde se dále věnuje chirurgii katarakty a vitreoretinálním onemocněním. Je členkou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.