Novinka: Výplně vrásek kyselinou hyaluronovou - 3000 Kč

Často kladené otázky

 

Magnetická rezonance (dále jen MR)

Jedná se o jednu z nejmodernějších vyšetřovacích metod. Vyniká především vysokým kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou.

Protože magnetická rezonance využívá namísto rentgenových paprsků magnetické pole, jde o velmi bezpečné vyšetření. Kvůli silnému magnetickému poli je ale nezbytné, aby lidé s kovovými implantáty v těle, upozornili včas indikujícího lékaře a poradili se s ním, zda je vyšetření možné!

Nejčastěji kladené otázky

Co je to magnetická rezonance?

Nukleární magnetická rezonance (NMR), magnetic resonance imaging (MRI), rezonance je moderní diagnostické zobrazovací vyšetření. Není bolestivé ani škodlivé pro lidský organismus. Do praxe bylo uvedeno v roce 1982. K jeho vývoji významně přispěli americký chemik Paul Lauterbur a britský fyzik Peter Mansfield. Za svoji práci získali v roce 2003 Nobelovu cenu. MR v současnosti patří mezi nejsložitější a nejdražší diagnostické zobrazovací metody.

Jaký je princip?

Princip magnetické resonance spočívá ve sledování a interpretaci signálů, které vysílají vodíkové ionty v magnetickém poli. Lidské tělo je z velké části složeno z vody. Vodíkové ionty jsou proto přítomny prakticky v každé jeho buňce. Přístroj kolem Vás vytvoří silné magnetické pole, které ustálí pohyb vodíkových iontů. Poté vyšle zvolené radiofrekvenční impulsy. Jejich působením dojde ke změně chování iontů a vyzáření dalších impulsů. Ty pak registrují speciální cívky. Výkonné počítače převádí signál na digitální obraz Vašich vnitřních orgánů.

Kdy se vyšetření používá?

Využití MR je velmi široké, od klasického zobrazení centrální nervové soustavy po zobrazení cév, kloubů, orgánů břicha, pánve či další speciální techniky jako MR spektroskopie, funkční MR mozku, MR zobrazení difúze atd. Zobrazení měkkých tkání, jako je mozková a míšní tkáň, svaly, šlachy, klouby a jiné, je mnohem podrobnější a zřetelnější než při vyšetření jinými metodami. Pomocí MR může lékař tyto procesy navíc přesně lokalizovat. Kromě velikosti se dozví jaký je jejich vztah k ostatním orgánům. Vedle klasických řezů umožňuje MR zobrazit i trojrozměrné modely vyšetřovaných částí těla. To přispívá k lepší prostorové orientaci při rekonstrukci poraněných kloubů nebo plánování náročné operace.

Jak vypadá přístroj pro vyšetření magnetickou rezonancí?

Přístroj pro magnetickou rezonanci tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Součástí celého zařízení je vyhodnocovací systém a obslužný pult ve vedlejší místnosti.

Jak se na vyšetření připravit ?

K vyšetření MR většinou není nutná žádná speciální příprava. K vyšetření mozku a obličejové části (vedlejší dutiny nosní, očnice, atd.) přicházejte bez nalíčení, bez řasenek, make-upu, pudrů, vlasových gelů, laků apod. Výjimkou je MR vyšetření břicha a pánve, kdy pacient lační minimálně 3 hodiny před vyšetřením. Speciální dietní příprava je zapotřebí před vyšetřením MR enterografie.

Co vzít s sebou na vyšetření:

Řádně vyplněnou žádanku (poukaz) na vyšetření. K MR vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti. K vyšetření je zapotřebí i platná kartička pojištěnce.

U zdravotně hendikepovaných nemocných je vítán doprovod další osoby, která je doprovodí na pracoviště a postará se o ně po vyšetření. U dětí je nutná přítomnost jednoho z rodičů. Na našem pracovišti neprovádíme MR vyšetření v celkové anestezii.

Jak vyšetření probíhá?

Po vstupu do přípravné kabiny je pacient vyzván k odložení vašeho svrchního oděvu, abychom vyloučili přítomnost jakéhokoli kovového předmětu v magnetickém poli. K převlečení vám poskytneme halenu. Zároveň je nutné odložit zubní protézu, naslouchadla, protetické pomůcky, podprsenku, opasek, paruku, vlásenky, pinety, vlasové jehlice, kovové mince, klíče, hodinky, kreditní karty, náprsní tašky, brýle, mobilní telefony, zbraně, prsteny a šperky apod. Po splnění výše uvedených úkonů je pacient uveden do vyšetřovny, kde již působí magnetické pole a uložen na pohyblivý stůl a přemístěn do tunelu přístroje. Vyšetření trvá zhruba 20-40 minut. Proto je důležité zaujmout pohodlnou polohu a úplně se uvolnit.

V průběhu vyšetření se obvykle ozývají nepříjemné zvuky připomínající bouchání. Je to přirozený důsledek běhu přístroje a není třeba se jím znepokojovat. Pacientovi i jeho doprovodu jsou poskytnuty chrániče sluchu. Po celou dobu vyšetření je tunel zásobován čerstvým vzduchem z ventilátoru a během vyšetření jste v neustálém spojení s vyšetřujícím personálem. Slouží k tomu dorozumívací zařízení a signalizace pomocí tlačítka (balónku), který má každý pacient během vyšetření v dlani. Přestože může být vyšetření zdlouhavé, je pro jeho zdárný průběh a pro získání jasných obrázků důležité, abyste jste se nehýbali a leželi klidně. Vyšetření se skládá z několika jednotlivých měření (cyklů). Jednotlivá měření mohou trvat i 4-10 minut. Jakýkoli pohyb vyšetření znehodnotí. Po ukončení všech cyklů vyšetření Vás laborant vyveze z tunelu a dá Vám pokyn k obléknutí. Tím bude vyšetření ukončeno.

V některých indikacích je nutná aplikace kontrastní látky do žíly. O aplikaci kontrastní látky rozhoduje vyšetřující lékař, radiolog. Kontrastní látky používané pro MR obsahují nejčastěji sloučeniny gadolinia, vzácně manganu nebo železa. Riziko alergické reakce na tyto látky je nízké, alergickou reakci však zcela nelze vyloučit. Proto je nutné vědět, zda pacient již v minulosti nějakou alergickou reakci měl. Náš personál je obeznámen s metodikou zvládání alergických reakcí. 

Magnetická rezonance nepoužívá na rozdíl od RTG vyšetření kontrastní látky obsahující jód.

Jaké budou další kroky?

Po vyšetření můžete odejít a není nutné dodržovat žádný speciální režim. MR vyšetření Vás ani vaše dítě nijak neomezí v obvyklém způsobu života.

Kdy vyšetření není vhodné (kontraindikace) a omezení MR vyšetření:

Silné magnetické pole může poškodit, změnit umístění všech kovových předmětů, které vám kdy byly vpraveny do těla, a to nejspíše účelově při některém z předešlých operačních výkonů. Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými typy elektronických nebo kovových implantátů, případně cizích těles. Proto je důležité pravdivě vyplnit dotazník a personál včas na tyto skutečnosti upozornit!

Především nelze vyšetřovat pacienty s kardiostimulátorem nebo implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Dále nelze vyšetřit pacienty s kochleárním implantátem či kovovou šponou v oku. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. S omezením lze pak i pacienty s kovovou náhradou kloubu, kovovou svorkou v těle, střepinou či projektilem, umělou srdeční chlopní. Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy nejsou problémem, pokud jsou v těle déle než 2 měsíce.

Kovové zubní výplně a rovnátka obvykle vyšetření nijak nebrání, mohou ale způsobit deformace obrazu při vyšetření mozku nebo v oblasti obličeje a znehodnotit tak výsledný obraz.

Barviva používaná při tetování nebo líčidla okolo očí mohou obsahovat kysličníky železa a mohou se při vyšetření zahřívat.

Vyšetření magnetickou rezonancí se zpravidla neprovádí v prvních 12-ti týdnech těhotenství.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Výsledky vyšetření nejsou ihned po vyšetření k dispozici. Výsledkem vyšetření je několik stovek obrázků a jejich hodnocení je časově náročné, v případě komplikovaného nálezu je žádoucí zhodnotit výsledek více odborníky. Výsledky jsou dostupné nejpozději během několika dní. Pokud váš ošetřující lékař nepůsobí na Klinice JL, jsou mu výsledky zaslány poštou do jednoho týdne maximálně 10 dnů.

Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a lze ji na vyžádání lékaře elektronicky zaslat do nemocnice, která si vyšetření vyžádala. Za poplatek lze data zálohovat na CD.

Ordinační hodiny:

PO    7:00-20:00
ÚT   7:00-20:00
ST   7:00-20:00
ČT   7:00-20:00
PÁ    7:00-20:00
SO   8:00-16:30
NE   8:00-16:30

 

Pacienti se mohou telefonicky objednávat od 8 do 14 hodin

 

 

Kontakt:

Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
Praha – Stodůlky
158 00

mr@klinikajl.cz 
+420 725 058 171

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky
Telefoní číslo
296 186 111 nebo 848 800 800 
Email
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.