Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.

specializuje se na onemocnění zadního segmentu oka, zejména na diabetické oční komplikace a na vitreoretinální chirurgii.

Absolvovala obor všeobecného lékařství na 1. LF UK v roce 1974, od roku 1975 dosud pracuje na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v letech 1983-1994 získala zkušenosti na prestižních očních klinikách v zahraničí, např. v SSSR (Moskva, Oděsa, Almaty), v Německu (Magdeburg,Tübingen, Kolín nad Rýnem) a v Belgii (Antverpy). V roce 1994 obhájila kandidátskou disertační práci na téma Dlouhodobé výsledky a rizikové faktory vitrektomie u diabetického odchlípení sítnice, v roce 2002 se stala docentkou po obhajobě habilitační práce Vitrektomie v léčbě proliferativní diabetické retinopatie a trakčních onemocnění makuly.V letech 2004-2016 byla přednostkou Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě byla spoluřešitelkou výzkumných projektů, např. Státní výzkumný program: Prevence a léčba diabetické retinopatie (1984-1988), VZ MSM (2005-2010), PRVOUK (2012-2016), PROGRES Q25 (2017- dosud), grantů (GAČR a IGA MZ ČR) a klinických studií.V letech 2006-2008 byla lektorkou Pražského centra virtuální oftalmochirurgie (grant EU, pracoviště FN Motol). Podílí se na pregraduální výuce studentů 1. LF UK a studentů ČVÚT. Publikovala více než 80 výzkumných prací. Je členkou ČOS, ČGS, ČVRS, EVRS. Od roku 2017 pracuje také na klinice JL v Praze.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky