Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.

Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působila postupně jako sekundářka, asistentka, odborná asistentka a po dlouhá léta pak jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole.

V poslední době působila jako ambulantní neurolog v nemocnici sv. Alžběty v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila na téma „Elektrofyziologická studie cílených fixačních horizontálních pohybů očních", habilitační práci na téma “Fyziologie a patologie očních pohybů“, následovala doktorská disertační práce „Příspěvek k diagnostice poruch zrakové části vestibulookulárního reflexního okruhu“. V roce 1980 byla jmenována profesorkou neurologie. Více než 20 let se věnovala výuce mediků. Napsala 175 vědeckých publikací, byla řešitelkou řady výzkumných úkolů státního, resortního i fakultního rozsahu. Je mj. členkou Čs. neurologické společnosti a členkou ediční rady Journal of Vestibular Research. Absolvovala dlouhodobé pobyty na univerzitách v USA a v SRN. Organizovala řadu multicentrických, převážně farmakologických studií, týkajících se léčby cévních mozkových příhod, spastických syndromů, roztroušené sklerózy mozkomíšní, závratí centrálního i periferního původu, aj. Získala cenu Presidia Čs. Lékařské společnosti J.E. Purkyně za vestibulologické práce a cenu Čs. neurologické společnosti za monografii „The influence of sport´s load on central nervous system“.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky