Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Lékaři Neurologie

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.

Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působila postupně jako sekundářka, asistentka, odborná asistentka a po dlouhá léta pak jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole. V poslední době působila jako ambulantní neurolog v nemocnici sv. Alžběty v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila na téma „Elektrofyziologická studie cílených fixačních horizontálních pohybů očních", habilitační práci na téma “Fyziologie a patologie očních pohybů“, následovala doktorská disertační práce „Příspěvek k diagnostice poruch zrakové části vestibulookulárního reflexního okruhu“. V roce 1980 byla jmenována profesorkou neurologie. Více než 20 let se věnovala výuce mediků. Napsala 175 vědeckých publikací, byla řešitelkou řady výzkumných úkolů státního, resortního i fakultního rozsahu. Je mj. členkou Čs. neurologické společnosti a členkou ediční rady Journal of Vestibular Research. Absolvovala dlouhodobé pobyty na univerzitách v USA a v SRN. Organizovala řadu multicentrických, převážně farmakologických studií, týkajících se léčby cévních mozkových příhod, spastických syndromů, roztroušené sklerózy mozkomíšní, závratí centrálního i periferního původu, aj. Získala cenu Presidia Čs. Lékařské společnosti J.E. Purkyně za vestibulologické práce a cenu Čs. neurologické společnosti za monografii „The influence of sport´s load on central nervous system“.

MUDr. Ludmila Kadlecová

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvovala v letech 1959-1965. Atestaci I. stupně vykonala v r. 1971, II. stupně v r. 1981. Do roku 1972 pracovala jako sekundární lékař neurologického oddělení. Do roku 1979 jako ambulantní neurolog a v letech 1979-1995 jako zástupce primáře neurologického oddělení. V letech 1995-2007 vykonávala soukromou praxi. V rámci oboru neurologie je orientována na záchvatové onemocnění, zvláště migrény a epilepsie.

MUDr. Marcela Valachovičová

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2005 pracovala jako lékařka na Neurologické kliniceLF UP v Olomouci a Oddělení Urgentního příjmu v Olomouci, kde získala zkušenosti zejména s diagnostikou a léčbou neurodegenerativních onemocnění a s akutní neurologií. Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2010. Pracuje jako neurolog v Insitutu neuropsychiatrické péče v Praze. Kromě jiných se účastní řady odborných kurzů myoskeletální medicíny a duplexní neurosonografie. Na neurologické ambulanci kliniky JL pracuje od r.2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu cévních onemocnění mozku, bolestí hlavy a diferenciální diagnostiku závratí.

 

MUDr. David Šilhán

 

 

Ordinační hodiny:

PO      8:00-18:00

ÚT      8:00-18:00

ST      8:00-18:00

ČT      7:00-18:00

PÁ      7:00-12:00

Poslední pacient bude přijat maximálně 30 minut před koncem provozní doby ordinace.

Kontakt:

Klinika JL-AS, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
Praha – Stodůlky
158 00

+420 296 186 116

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky