Naši lékaři získali ocenění od České glaukomové společnosti

Jsme potěšeni, že naši lékaři doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., MUDr. Elena Nutterová a doc. MUDr. Jan Lešták, CSc., MSc., byli oceněni Českou glaukomovou společností za nejlepší publikaci v oblasti glaukomu za rok 2020 a 2021. Výroční cena jim byla udělena za jejich práci nazvanou „Naše zkušenosti s mikropulzní cyklofotokoagulací v terapii glaukomů“.

Jedná se o prestižní ocenění od České glaukomové společnosti sdružující lékaře, jiné zdravotnické pracovníky a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu (zeleného zákalu). Jejími členy jsou odborníci z různých oborů, kteří mají vztah ke společné činnosti. Česká glaukomová společnost (ČGS) koordinuje přednášky, semináře a publikační činnost v této oblasti tak, aby se zvýšily objektivní znalosti u oftalmologické veřejnosti. Osvětovou činností garantuje nezkreslené povědomí o glaukomu v co nejširších vrstvách veřejnosti a facilituje a garantuje zvyšování odborné úrovně vybraných specialistů.

Zelený zákal (glaukom) je chronické oční onemocnění, které v případě neléčení může vést k částečné ztrátě zraku až ke slepotě. Přezdívá se mu proto „tichý zloděj zraku“. Důležitá je prevence spočívající v měření nitroočního tlaku v oku. Rizikovými faktory jsou právě zvýšený nitrooční tlak, vyšší věk a také dědičnost, náchylnější jsou rovněž pacienti s diabetem. Pokud je glaukom diagnostikován, je třeba pod lékařským dohledem snižovat nitrooční tlak, a to očními kapkami či antiglaukomatiky, případně provést laserový či chirurgický zákrok. Správně nastavená léčba dokáže onemocnění pozastavit.

Naši lékaři Oční kliniky JL mají mnohaleté zkušenosti s diagnostikou, léčbou, operativou i dalším výzkumem glaukomu. Proto nás těší ocenění od České glaukomové společnosti, ke kterému paní docentce Pitrové, paní doktorce Nutterové a panu docentu Leštákovi srdečně gratulujeme, a děkujeme za jejich smysluplnou činnost!

 

Podobné články

3. 2. 2023

Preventivní oční prohlídka má smysl

24. 1. 2023

Klinika JL – moderní zdravotnické zařízení s dlouhou tradicí

22. 12. 2022

Otevírací doba Kliniky JL a Poliklinika Hůrka

Z ostatních klinik

27. 1. 2023

Jak na online objednávání léků?

24. 1. 2023

Degenerativní operace

19. 12. 2022

Dovolená na Ort-Art

Nahoru