O nás - Klinika JL

O nás

Klinika JL je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Klinika JL

Oční oddělení bylo založeno MUDr. Janem Leštákem, CSc. 1. března 1995 v nově otevřené poliklinice Lípa Centrum. Od prvních měsíců existence poskytovalo pracoviště poměrně rozsáhlé a kvalitní služby (kromě všeobecné oftalmologie, statickou perimetrii, vyšetření elektrických změn napětí oka a zrakových ústředí v mozku, test kontrastní citlivosti, denní křivku nitroočního tlaku, drobné extraokulární i nitrooční operace).

Od ledna 1997 se spektrum výkonů rozrostlo o ambulantní operace katarakty. Pracoviště se tím stalo prvním oddělením v ČR, které provádělo nitrooční operace na předním segmentu oka ambulantním způsobem. Velký zájem ze strany nemocných byl nejprve vyřešen v květnu 1996 nástupem zkušené druhoatestované lékařky - specialistky pro glaukom MUDr. Hany Peškové a o rok později v září 1997 začal pracovat na zkrácený úvazek špičkový odborník na vitreoretinální problematiku prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

V říjnu 1997 doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc. svým příchodem rozšířila řady lékařů na oddělení a díky své špičkové erudici a více jak 20ti leté zkušenosti s prováděním operací na předním segmentu oka významně napomohla k rozšíření spektra prováděných operací a zvýšení jejich kvality. V rámci disertační doktorandské přípravy pracovala pod dohledem školitele doc. Pitrové mladá lékařka MUDr. Obrusníková provdaná Jerhotová, která na tomto pracovišti složila v roce 1999 atestaci z oftalmologie I.stupně a v roce 2007 jí byla přiznána specializovaná způsobilost. V prosinci 2000 pak obhájila doktorandskou disertační práci na téma "Kvalita života u nemocných kataraktou a glaukomem". Od 2007 pracovala v Oční JL-Praha,s.r.o, nejdříve v ordinaci v Letňanech, pak i zároveň v ordinaci Hradčanská. Nyní se vrací na Oční kliniku JL.

V červenci 2000 dostal prof. Karel k odborné výchově mladého pracovitého atestovaného oftalmologa MUDr. Jiřího Záhlavu. Od září 2001 do prosince 2003 pracovala na oční klinice MUDr. Silvie Zapletalová. Během zaměstnaneckého poměru složila v roce 2002 atestaci II. stupně z oftalmologie.Od roku 2001 až do složení atestace II. z oftalmologie pracovala pod vedením zkušených oftalmologů MUDr. Gabriela Šírová, která je od ledna 2004 součástí týmu lékařů privátní oční kliniky. Po odchodu MUDr. Zapletalové nastoupila na její místo MUDr. Nutterová.

Další kvalitativní změnou oční kliniky bylo rozšíření výkonů o operace zadního segmentu oka. Na místo vitreoretinálního chirurga nastoupila v lednu 2004 velmi zkušená lékařka, žákyně prof. MUDr. Karla, DrSc. MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc. V srpnu 2004 odešla z oddělení MUDr. Hana Pešková do vlastní privátní praxe. Na její místo nastoupila velmi zkušená lékařka, přední odborník pro glaukomovou problematiku MUDr. Libuše Bartošová. Od listopadu 2001 sídlí klinika ve vlastních moderních prostorách Polyfunkčního objektu s oční klinikou v Praze -Nových Butovicích. Oddělení se vzhledem k odbornému obsazení a špičkovému přístrojovému vybavení řadí mezi přední oční pracoviště v ČR. Výjimečnosti dosáhlo pracoviště v komplexnosti poskytovaných služeb.

Konziliární služby jsou využívány i očními klinikami fakultních nemocnic. K operacím (hlavně katarakt) přicházejí nemocní nejen z celé ČR ale i ze zahraničí. Významným počinem pracoviště bylo v roce 2005 získání certifikátu jakosti ISO 9001.

Dalším významným krokem v činnosti našeho pracoviště bylo udělení Akreditace ke školení v předatestační přípravě Ministerstvem zdravotnictví dne 19. října 2006. Profesoru Karlovi se v březnu 2007 dostalo nejvyššího ocenění od České lékařské komory. 30. března byl pasován na rytíře českého lékařského stavu. V květnu 2007 obdržel vedoucí pracoviště dr. Lešták a doc. Pitrová od Evropského oftalmologického konzilia diplom FEBO. V červnu 2008 po absolvování MBA studia na Ústavu práva a právní vědy získal Dr. Lešták titul MBA.

Mezi největší úspěchy lze zařadit rozšíření nabízených služeb o další odbornosti. Klinika JL zahájila svoji činnost v září 2007 a zabezpečuje navazující služby na oční kliniku. Odborníci s nejvyšším vzděláním zde pracují v odbornostech: neurologie, ORL, stomatologie, interny, endokrinologie, diabetologie, alergologie-imunologie a od ledna 2010 i o služby kardiologie.
Začátkem roku 2009 bylo zprovozněno pracoviště magnetické rezonance s nejmodernějším přístrojem Achieva TX series od firmy Philips. Od podzimu 2011 nabízíme v přízemí našeho zdravotnického zařízení nové služby a to komplexní ambulantní péči v oblasti gynekologie a porodnictví a specializovanou péči v dětské gynekologii. Dále i kožní ambulanci, kde se budou provádět veškeré dermatologické úkony nejen klinická vyšetření dospělých a dětí, ale i terapeutické zákroky včetně operačních. Svou činnost ukončila ordinace diabetologa.
Od května 2014 rozšířila svou působnost neurologická ambulance, aby tak mohla dát svým pacientům lepší objednací doby a svou činnost ukončila stomatologie a alergologie - imunologie.

Zobrazit více
  • Dlouhá tradice

    Již více než 26 let tradice a zkušeností.
  • Odborníci s nejvyšším vzděláním

    Jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.
  • Špičková vybavení

    Nejdelší historii má bezesporu oční oddělení.

zahájení privátní praxe na nově zkolaudované a otevřené poliklinice Lípa Centrum ve Stodůlkách

1995

provádění drobných extraokulárních zákroků

1996

zahájení nitroočních operací předního segmentu oka v ambulantním režimu, včetně operací katarakt

1997

přestěhování se do vlastních prostor V Hůrkách 1296/10

2001

založení Oční optiky JL

2001

provádění nitroočních operací zadního segmentu oka (sklivec, sítnice) v ambulantním režimu

2002

instalace prvního OCT přístroje v ČR

2002

vznik Kliniky JL (ambulantní specialisté)

2006

otevření pracoviště magnetické rezonance v rámci Kliniky JL

2009

otevření CT pracoviště

2014

ukončení CT

2018

prodej Kliniky JL - magnetická rezonance a Kliniky JL - AS společnosti Innova Healhtcare

2019

prodej Oční kliniky JL a Oční optiky JL spol. Innova Healthcare

2021

naši vybraní oftalmologové obdrželi ocenění Českou glaukomovou společností za nejlepší publikaci v oblasti glaukomu za rok 2020 a 2021

2022

Naši lékaři

MUDr. Jana Arendáčová

Lékařka

MUDr. Markéta Bartoňová

Lékařka

MUDr. Dmitry Sharov

Lékař

MUDr. Zuzana Chodorčuková

Lékařka

MUDr. Anna Hořeňovská

Lékařka

MUDr. Vladimíra Zdráhalová

Lékařka

MUDr. Michal Stodola

Lékař

MUDr. Tereza Píšová

Lékařka

MUDr. Eliška Martonová

Lékařka

MUDr. Alžběta Wallnerová

Lékařka

MUDr. Ján Stráňava

Lékař

MUDr. Lukáš Magera

Lékař

MUDr. Lucie Balaštíková

Lékařka

MUDr. Iva Jakubíková

Lékařka

MUDr. Alice Štědrá

Lékařka

Doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO

Lékař

MUDr. Veronika Langová

Lékařka

MUDr. Jan Machura

Lékař

MUDr. Jana Marešová

Lékařka

MUDr. Lenka Zemanová

Lékařka

MUDr. Daniela Šárková

Lékařka

MUDr. Yuliia Hurieieva

Lékařka

Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.

Lékař

MUDr. Karina Bueno Aoki

Lékařka

doc.MUDr. Jan Lešták, CSc.,MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG

Vedoucí lékař

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

Lékařka, Místopředsedkyně České oftalmologické společnosti, členka Americké Akademie (AAO), Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii (ESCRS), členka České glaukomové společnosti (ČGS), místopředsedkyně Sdružení privátních očních lékařů (SPOL). Externí učitelka Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na Kladně

MUDr. Helena Hallová, CSc.

Lékařka

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.

Lékařka

MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc.

Lékařka

MUDr. Libuše Bartošová

Lékařka

MUDr. Elena Nutterová

Lékařka

MUDr. Hana Chylová

Lékařka

MUDr. Slávka Petriková

Lékařka

MUDr. Veronika Stankovičová

Lékařka

MUDr. Simona Jančárová

Lékařka

MUDr. Václav Želízko

Lékař

MUDr. Katarína Chuchmová

Lékařka

MUDr. Iveta Weissová

Lékařka

MUDr. Zuzana Kaputová

Lékařka

MUDr. Markéta Mazná

Lékařka

MUDr. Ágnes Juhász

Lékařka

MUDr. Ing. Milan Čermák

Lékař

MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., MBA

Lékař

MUDr. Lucie Teršípová

Lékařka

MUDr. David Šilhán, Ph.D.

Lékař

MUDr. Marcela Valachovičová

Lékařka

MUDr. Ludmila Kadlecová

Lékařka

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.

Lékařka

MUDr. Renata Schmiedbergerová

Lékařka

MUDr. Kateřina Vašinová

Lékařka

MUDr. Antonín Benda

Lékař

MUDr. Roman Kučera

Lékař

Renata Šindlerová

zdravotní sestra

Lucie Pilná

zdravotní sestra

MUDr. Katarína Bavorová

Lékařka

MUDr. Petr Lepší

Lékař

MUDr. Jana Bucková

Lékařka

Z médií

Napsali o nás

Doc. MUDr. Ján Lešták CSc. hostem Science Café

Přečíst článek

Interview ČT24 na téma kardiologie

Přečíst článek

Článek vydaný v Hospodářských novinách

Přečíst článek

Rok 2020 očima lékařů v první linii. (Očima předsedy představenstva)

Přečíst článek
Nahoru Kariéra