naši lékaři

MUDr. Jana Bucková

Absolventka Lékařské fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku v roce 2006.
Víceletá praxe na interním oddělení v nemocnici Beroun, následně ve FN Motol. 7-letá kardiologická praxe na kardiochirurgickém oddělení v nemocnici na Homolce. Držitelka specializované způsobilosti v oboru vnitřního lékařství. Členka České lékařské komory internistické a kardiologické společnosti. Absolvované odborné stáže:
- duplexní sonografie periferních cév ve VFN
- duplexní sonografie karotid a extrakraniálních tepen v IKEM
- 3D transesofageální (jícnová) echokardiografie intraoperační při kardiochirurgických výkonech v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně
Pravidelná účast na kongresech a vzdělávacích akcích včetně aktivní účasti Sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie.