naši lékaři

MUDr. Antonín Benda

Absolvoval studium všeobecného lékařství VLVDÚ – JEP v Hradci Králové v letech 1967 – 1973.
Postgraduální školení ve VN Bratislava v roce 1974. Do r. 1979 působil ve funkci hlavního lékaře vojenského útvaru. Atestace I. st. v oboru interna absolvoval r. 1977. Od roku 1979 působí na RTG oddělení ÚVN Praha ve funkci staršího lékaře. Splnil atestace v oboru radiodiagnostika I. a II. st. V období 2001–2003 působil jako starší sekundář RDG oddělení oblastní nemocnice v Kladně. V současné době zastává post vedoucího lékaře RDG oddělení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha. Na Klinice JL se specializuje na ultrazvuková vyšetření.