naši lékaři

MUDr. Marcela Valachovičová

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Od roku 2005 pracovala jako lékařka na Neurologické klinice LF UP v Olomouci a Oddělení Urgentního příjmu v Olomouci, kde získala zkušenosti zejména s diagnostikou a léčbou neurodegenerativních onemocnění a s akutní neurologií. Specializovanou způsobilost v oboru neurologie získala v roce 2010. Pracuje jako neurolog v Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Kromě jiných se účastní řady odborných kurzů myoskeletální medicíny a duplexní neurosonografie. Na neurologické ambulanci kliniky JL pracuje od roku 2014 a zaměřuje se především na diagnostiku a léčbu cévních onemocnění mozku, bolestí hlavy a diferenciální diagnostiku závratí.