naši lékaři

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

  • je předsedkyní České oftalmologické společnosti
  • držitelka evropského ocenění FEBO
  • v rámci postgraduální výchovy lékařů sa věnuje výuce mikrochirurgie šedého a zeleného zákalu

Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1972 pracovala až do roku 1997 na očních klinikách VFN v Praze. V říjnu 1997 nastoupila na privátní oční oddělení MUDr. Leštáka. V roce 1979 a 1983 složila atestaci I. a II. stupně z oftalmologie. Kandidátskou dizertační práci na téma "Mikrochirurgie duhovky" obhájila v roce 1982 na prestižním zahraničním pracovišti. V roce 1991 byla jmenována docentkou oftalmologie na základě habilitační práce "Biokompatibilita retropupilárních nitroočních čoček". Od roku 1979 se intenzivně věnuje problematice mikrochirurgie oka. Specializuje se na operace předního segmentu oka (katarakta, glaukom, transplantace rohovky, rekonstrukční operace po úrazech, plastické operace). Absolvovala řadu zahraničních stáží v rámci stipendijních pobytů v SRN a USA. Věnuje se výuce mikrochirurgie šedého a zeleného zákalu v rámci postgraduální výchovy lékařů v ČR i v zahraničí. V rámci "live surgery" je zvána k operacím na jiná domácí i zahraniční pracoviště. Přednáší na domácích i zahraničních sjezdech a výsledky své práce opakovaně publikuje. Je spoluautorkou dvou odborných knih. Spolupracovala dlouhodobě s týmem prof. Wichterleho z ÚMCH AV na výzkumu a vývoji nových implantátů. Byla řešitelkou 3 resortních výzkumných úkolů a 1 grantu MZd ČR. Je předsedkyní České oftalmologické společnosti, členkou výboru České glaukomové společnosti, České společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, místopředsedkyně Sdružení privátních očních lékařů ČR. Zahraniční členka Americké oftalmologické akademie, Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii. V roce 2007 získala evropské ocenění FEBO.