Napsali o nás

Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. – oftalmolog

"Dokud je člověk schopen pracovat, má pracovat a udržovat svou šedou kůru mozkovou v činnosti." Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc., patří k zakladatelům české moderní oftalmologie. Celý život se věnoval onemocněním sítnice a v této oblasti dosáhl mimořádných úspěchů. Je členem České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti, čestným členem Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii. V únoru 2007 byl jmenován rytířem českého lékařského stavu.

Dnes začneme rozhovor jinak, než obvykle medicínské začínají. Jste uznávaná osobnost, která za svou práci získala řadu významných cen. Které z nich si vážíte nejvíce?
Je to jednoznačně rytíř lékařského stavu, ocenění mé celoživotní práce a jejího přínosu pro českou oftalmologii.
Vzpomínáte si ještě na to, když jste začínal na 2. oční klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici? Napadlo vás tenkrát, že můžete svým přínosem obor tolik změnit?
Na tu dobu si vzpomínám velmi dobře. Bylo to po pětileté vojenské službě. To byla pro mne ztracená léta. Měl jsem však štěstí, že jsem nastoupil na nejlepší oční pracoviště v republice, na kterém pod vedením akademika Kurze pracovali nejlepší oftalmologové, především profesorka Kadlecová a docentka Votočková. Při nástupu na kliniku jsem neznal z oftalmologie vůbec nic, a proto jsem se snažil vstřebat základy očního lékařství co nejrychleji. Samozřejmě mě tenkrát vůbec nenapadlo, že bych mohl v budoucnosti zasáhnout do vývoje české oftalmologie.
Celý článek si můžete přečíst na adrese www.ibestof.cz/medicina/prof.-mudr.-ivan-karel-drsc.-–-oftalmolog.html
Publikováno na stránkách profesního časopisu iBest of 30. 8. 2012