Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze v roce 1990 nastoupila na oddělení ORL na klinice 1. LF UK v Praze.

1980 ukončil studia na Lékařské fakultě UK Hradec Králové,1984 získal 1.atestaci z interny a 1993 i druhou, 2003 pak atestaci z kardiologie.

Fakultu všeobecného lékařství v Praze absolvovala v r. 1990. Po ukončení studia pracovala 1 rok na očním a následně na interním oddělení Masarykovy nemocnice v Trutnově.

Absolvoval studium všeobecného lékařství VLVDÚ – JEP v Hradci Králové v letech 1967 – 1973.

Narozen 16. 2.1954 v Teplicích. Po absolvování gynmázia v Teplicích nastoupil na studia VLA Hradec Králové, kde promoval v r. 1979.

Studium na Lékařské fakultě UJEP, nyní Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1987.

1994 ukončil studia na 2.lékařské fakultě UK v Praze , v roce 1997 složil 1.atestaci a v roce 2001 atestaci 2.stupně z radiodiagnostiky.

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

V roce 1990 nastoupil na Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v letech 1997 - 2004 působil na Klinice zobrazovacích metod FN Motol.

Po absolvování na lékařské fakultě UP v Olomouci v roce 1993 nastoupila na radiologické oddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava.

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze v roce 2000 absolvoval v roce 2008 Diagnostickou radiologii na Lékařské fakultě v Hradci Králové (Ph.D.).

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky