Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1972 pracovala až do roku 1997 na očních klinikách VFN v Praze.

V říjnu 1997 nastoupila na privátní oční oddělení MUDr. Leštáka. V roce 1979 a 1983 složila atestaci I. a II. stupně z oftalmologie. Kandidátskou dizertační práci na téma "Mikrochirurgie duhovky" obhájila v roce 1982 na prestižním zahraničním pracovišti. V roce 1991 byla jmenována docentkou oftalmologie na základě habilitační práce "Biokompatibilita retropupilárních nitroočních čoček". Od roku 1979 se intenzivně věnuje problematice mikrochirurgie oka. Specializuje se na operace předního segmentu oka (katarakta, glaukom, transplantace rohovky, rekonstrukční operace po úrazech, plastické operace). Absolvovala řadu zahraničních stáží v rámci stipendijních pobytů v SRN a USA. Věnuje se výuce mikrochirugie šedého a zeleného zákalu v rámci postgraduální výchovy lékařů v ČR i v zahraničí. V rámci "live surgery" je zvána k operacím na jiná domácí i zahraniční pracoviště. Přednáší na domácích i zahraničních sjezdech a výsledky své práce opakovaně publikuje. Je spoluautorkou dvou odborných knih. Spolupracovala dlouhodobě s týmem prof. Wichterleho z ÚMCH AV na výzkumu a vývoji nových implantátů. Byla řešitelkou 3 resortních výzkumných úkolů a 1 grantu MZd ČR. Je předsedkyní České oftalmologické společnosti, členkou výboru České glaukomové společnosti, České společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, místopředsedkyně Sdružení privátních očních lékařů ČR. Zahraniční členka Americké oftalmologické akademie, Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii. V roce 2007 získala evropské ocenění FEBO.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky