Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

MUDr. Helena Hallová, CSc.

Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy absolvovala v r. 1980.

Poté nastoupila jako interní vědecká aspirantka na II. Oční kliniku, kde začala pracovat v týmu prof. MUDr. I. Karla, DrSc., specializovaném na sítnicovou a sklivcovou chirurgii. Atestaci z oftalmologie I. stupně složila v r. 1983, II. stupně v r. 1988. V r. 1988 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Zraková ostrost po operaci odchlípení sítnice“. Jako asistent Lékařské fakulty UK pracovala od r. 1985 na I. Oční klinice a od r. 1988 na sloučené oční klinice až do r. 1999. V té době se věnovala chirurgii katarakty a chirurgii zadního segmentu oka a vědeckovýzkumné práci v této oblasti. Podílela se na výuce studentů lékařské fakulty a na postgraduální výuce. V letech 1999 až 2005 pracovala na částečný úvazek na očním oddělení FN Bulovka, kde se kromě chirurgie katarakty zaměřila na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice způsobených diabetem a věkem. Zároveň od r. 1999 pracuje na oční ambulanci ŽN Praha. Od r. 2006 pracuje na Oční klinice JL, kde se dále věnuje chirurgii katarakty a vitreoretinálním onemocněním. Je členkou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky