Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

MUDr. Markéta Mazná

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ‑ obor všeobecné lékařství ‑ absolvovala a promocí zakončila roku 2011.

V tomtéž roce byla přijata jako oční lékařka na Oční kliniku JL v Praze. Již během studií na 1. LF UK pravidelně docházela do zájmového očního kroužku specializované oční ambulance na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze věnující se diagnostice a terapii pacientů se záněty uvey. Praktické zkušenosti z oboru očního lékařství zde získávala pod vedením doc. MUDr. Říhové, CSc. Po nástupu do zaměstnání si prostřednictvím několikaměsíční předatestační stáže na Oční klinice VFN rozšířila své odborné znalosti o cenné poznatky ze všech oftalmologických specializací. Na Oční klinice JL spolupracovala s MUDr. Doležalovou, CSc., zabývající se především problematikou zadního segmentu oka. Od počátku pracuje i v ambulanci pod vedením prof. MUDr. Karla, DrSc., odborníka na vitreoretinální patologii, kde se setkává s celým spektrem – včetně méně obvyklých – diagnóz. Od roku 2012 se navíc na Oční klinice VFN jedenkrát týdně účastní ambulantního vyšetřování pacientů v Centru pro diagnostiku a léčbu uveitid 1. LF UK a VFN v Praze. Nabyté poznatky uplatňuje - spolu s ostatními zkušenými lékaři uveálního týmu - i při prezentaci přednášek na oftalmologických kongresech a při tvorbě publikací. V roce 2012 se stala členem České oftalmologické společnosti.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky