Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Naši lékaři

Součástí týmu jsou ti nejlepší lékaři

Po absolvování lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1974 nastoupila na katedru fyziologie lékařské fakulty jako odborná asistentka.

Všeobecné lékařství absolovovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, od téhož roku působí na Oční klinice JL.

 

Studium všeobecného lékařství absolvovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze r. 2011.

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ‑ obor všeobecné lékařství ‑ absolvovala a promocí zakončila roku 2011.

Absolventka Lékařské fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košicích na Slovensku v roce 2006.

Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působila postupně jako sekundářka, asistentka, odborná asistentka a po dlouhá léta pak jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole.

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy absolvovala v letech 1959-1965. Atestaci I. stupně vykonala v r. 1971, II. stupně v r. 1981.

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky