aktuality

Jak poznat příznaky mrtvice?

Nástup příznaků mrtvice ?(cévní mozkové příhody) bývá obvykle náhlý. Vzniká nedokrvením, nebo naopak krvácením do mozkové tkáně a je 3. nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích. Včasným rozpoznáním příznaků získáme čas, který v případě mrtvice hraje jednu z nejdůležitějších úloh v záchraně pacienta.

Příznaky:

1. náhle oslabení poloviny těla
2. náhlá porucha řeči, neschopnost vyjádřit se, artikulovat či porozumět řeči
3. náhlá porucha zraku nebo výpadek zorného pole
4. náhlá prudká bolest hlavy
5. dvojité vidění
6.náhlý pocit závratě s poruchou stability, bez možnosti stání nebo chůze