aktuality

Ateroskleróza

Věděli jste, že muži mají výrazně vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění než ženy, ale pouze do doby menopauzy?
Příčinou tohoto jevu je ochranný efekt ženských pohlavních hormonů, který souvisí s vyššími hladinami "dobrého" HDL cholesterolu.


Kardiovaskulární onemocnění patří mezi takzvané civilizační choroby. Jsou nejčastější příčinou smrti jak u žen (50 % všech úmrtí), tak u mužů (42 %). Jedná se o skupinu onemocnění, které se nadměrně rozšířily v lidské populaci a kromě dědičnosti při jejich vzniku hraje velkou roli životospráva, životní styl a špatné stravovací návyky. Převládá sedavý způsob života, práce v kanceláři, nedostatek pohybu. Žijeme v době, kdy jsou v zaměstnání kladeny zvýšené nároky na výkon zaměstnanců. Jsme více ve stresu, což se odráží na našem životě a stravě.

Existuje řada rizikových faktorů, které kardiovaskulární (KVS) onemocnění způsobují. Mnohé z nich jsou ovlivnitelné a jejich odstranění značně přispívá ke zlepšení zdraví populace a snížení rizika vážných KVS komplikací. Patří mezi ně infarkt myokardu, mrtvice, poruchy prokrvení končetin a arytmie. To, co má efekt na vývoj KVS onemocnění a neumíme ovlivnit, je věk, pohlaví (mužské), genetika a jiné chorobné jednotky. Rizikové faktory, které můžeme vyloučit z našeho života a zlepšit své zdraví jsou: kouření, alkohol, zvýšený příjem tuků ve stravě, cukrovka, obezita, stres a nedostatek pohybu ... Samotná redukce hmotnosti a přechod na vyváženou stravu znamená snížení kardiovaskulárního rizika. Výpočet tohoto rizika probíhá v ambulanci praktického lékaře jako součást preventivní prohlídky pacienta. Sleduje se možný vývoj onemocnění v různých věkových kategoriích a je klíčový při prevenci závažných komplikací.

Onemocnění srdce a cév způsobuje ateroskleróza. Navzdory rychlému životnímu tempu toto onemocnění není pro lidstvo novinkou. Analýzou mumií starověkého Egypta byla zjištěna přítomnost změn cévní stěny typických pro aterosklerózu. Je to chronické onemocnění související se zánětem a poškozením cévní stěny. Složitými procesy se aktivuje zánětlivá odpověď organismu a na místě se začnou hromadit krevní elementy a tuky. Výsledkem je přestavba stěny cévy a nastartování tvorby aterosklerotického plátu. Ten ve výsledku zmenšuje průměr cévy, postupně v ní snižuje průtok krve a ucpává ji. Plát se podle závažnosti stavu zvětšuje a tvrdne - vznikají kalcifikace. Stav se dále může zkomplikovat i zakrváceným do samotného plátu. V některých případech podle typu plátu dochází k jeho odtržení. Plát se dostává krví dál a pokud narazí na cévu menšího průměru, nastává její úplný uzávěr (plicní embolie uzávěrem plicních tepen, mrtvice uzávěrem mozkových tepen, infarkt myokardu uzávěrem koronárních tepen srdce).

Léčba pacienta spočívá v odhalení onemocnění a nastavení režimových opatření. Pacientovi je doporučená vyvážená pestrá strava a přiměřená fyzická aktivita. V případě prokázaného zúžení cévy se podává pacientovi cílená léčba, aby se předcházelo dalšímu zmenšování průměru cévy. Je potřebná důsledná pravidelná kontrola rizikových faktorů, zobrazovací vyšetření a laboratorní diagnostika krve. Ve vážnějších případech se přistupuje k revaskularizačním a chirurgickým revaskularizačním metodám, aby došlo k obnovení průtoku krve postiženou cévou.

Zdraví máme jen jedno, proto bychom měli dělat vše pro jeho zlepšení a zachování. V době, kdy máme přístup k informacím a prevenci je klíčové vzít odpovědnost do vlastních rukou a snažit se eliminovat rizikové faktory onemocnění. Více sportu, vyvážené stravy bez vysokého množství cholesterolu a vhodné formy uvolnění stresu se projeví na Vašem zdraví. V případě, že trpíte onemocněním srdce a cév, jsme tu pro Vás na naší klinice Jana Leštáka. Naše kardiologická ambulance zajišťuje vysoko profesionálny přístup ke svým klientům a jejich léčbě.